Механична филтрация, омекотяване на вода, обратна осмоза

Продукти от Механична филтрация, омекотяване на вода, обратна осмоза

Стерилизатор с филтърна група
Един от продуктите на разположение на клиентите на ЕЛЕКТРОЛУКС СЕРВИЗ е стерили...

Ние от ЕЛЕКТРОЛУКС СЕРВИЗ бихме искали да обърнем внимание и на начините за омекотяване на вода. Има три основни метода, като те са съответно термични, химични и физични. При термичните загряването и задържането при висока температура води до разпадане бикарбонатите. Калциевият карбонат се отделя като утайка, но за сметка на това количеството на магнезиевия карбонат не може да намалее значително. Това се дължи на факта, че той има по-голяма разтворимост. При термичните методи е необходимо водата да се загрее до температури между 90 и 100 градуса. Варовата и варо-содовата обработка са основните похвати, които се използват при химичните методи за омекотяване на водата. Физичните такива пък работят с йонообменни смоли. При обратна осмоза се използват т.нар. мембранни методи. При тях се използва по-високо от осмотичното налягане, под действието на което водата преминава през полупропусклива мембрана. Съдържащите се във водата примеси се задържат върху мембраната.

    Това фактически означава движение в посока към по-разредената вода – деминерализираната. За йоннообменните методи е важно да се знае, че се основават на способността на редица твърди материали при контакт с водата да обменят контакти с нейните соли. Материалите се наричат йонити и в зависимост от обменящия йон са катионити и анионити. Процесът на обмен на йони протича с филтрирането на водата през пласт от катионити при анионити. Предварителната обработка на водата за отстраняване на груби примеси при обратната осмоза е задължителна. Те биха затруднили нейното преминаване през мембраната. Тангеционалното подаване на водата също е от съществено значение. С цел по-продължителното запазване на ефективността на мембраната е необходимо да се спазват изискванията за работа, както и внимателно да се използва методът за обратна осмоза. За отстраняване на недостатъци на катионити при необходимост се прилага последователното им включване. Схемите позволяват да се компенсира съответно киселинността и алкалността им.