Синтетичните миещи препарати могат най-общо казано да се обособят на перилни и почистващи средства съгласно своето предназначение. По принцип тези препарати са прахообразни, под формата на паста или пък течни. Фирма Електролукс предлага най-добрите перилни и почистващи препарати. Нашите специалисти са високо квалифицирани и знаят всичко за тях. Всички препарати представляват сложна композиция от взети в определено съотношение няколко компонента. Синтетичните повърхностно-активни вещества са главната съставна част на всички миещи средства. Тези вещества по своята природа са амфифили, което се обуславя от характеристичната им молекулна структура. Тя съдържа група с малък афинитет към разтворителя – групата се нарича лиофобна. Лиофилната група пък е тази, която има силен афинитет към разтворителя. Когато повърхностно-активните вещества са разтворени във водна среда, хидрофобната група нарушава структурата на водата. Това става чрез разкъсване на водородните връзки между водните молекули. Съдържащите се в перилните препарати полифосфати позволяват успешното изпиране в твърда и дори в морска вода.

Силикатите са друга съставка, също неделима част от перилни и почистващи препарати. Те са от типа на водното стъкло. Благодарение на тях се подобрява емулгиращата и дисперигиращата способност на препарата. Освен това те служат за защита от корозионно действие. Карбоксиметицеулозата също се отнся към съставките на тези препарати. Нейните власинки задържат замърсяванията в перилния разтвор и не им позволяват повторно да се уталожат върху повърхността на тъканите и дрехите, които се перат.Химични избелители пък се прибавят към онези препарати, които са предназначени предимно за пране на тъкани от лен и памук. За тази цел се използват неорганични и органични съединения, отделящи при своето разлагане активен кислород или хлор. Прането на цветно бельо обаче не е препоръчително с подобни препарати. Ако все пак такова се налага, то непременно трябва да се извърши в хладка вода. Нашата фирма предлага богато разнообразие от перилни и почистващи препарати, както и ценни съвети и препоръки за тяхната употреба. Ето защо като истински професионалисти ние непрекъснато и с готовност отговаряме на всички отправени към нас запитвания. При почистването на петна най-често се използва ретуширане. Тази технология е добре позната на специалистите ни, а освен това е и много ефикасна.

След почистването на основното петно обикновено остават светли петна или ореоли. Те се отстраняват посредством ретуш със специални ретушори или с течни бои за ретуш. Нанасянето им може да се извърши с помощта на дървена пръчица. То обаче трябва да се извършва много стриктно и внимателно. В противен случай има вероятност материята да се увреди повече, отколкото е била увредена преди ретуша.За ретуширането са необходими цветни, пастелни или маслени моливи. Те се употребяват предимно при придобилите матов оттенък вълнени и копринени тъкани. Особено с пастелни бои обаче ретушировките са твърде нетрайни. Маслените бои също могат да се използват при ретуширането. Смес от тях се разтварят в лаков бензин, след което с тях се напоява тампон от филц. Боите трябва да отговарят на цвета на материята. След изсъхването на тампона той леко отдава боята върху тъканта. Разгворимите в мазнини бои пък се разтварят в бензин и олеинова киселина. При тях също се използва парце от филц като при описания по-горе метод.